Categories
Uncategorized

སྒྲ་བརྙན་སྒྲིག་སྦྱོར།

ཀུ་ཤུ་བྱང་ལེབ་དང་ཀུ་ཤུ་ཁ་པར་ནང་ནས་སྒྲ་བརྙན་སྒྲིག་སྦྱོར།

བཀོལ་ཆས་ཕབ་ལེན།

བཀོལ་ཆས་ངོ་སྤྲོད།

བརྙན་གཏུབ་སྟངས།

སྒྲ་འཇུག་སྟངས།

སྒྲ་བཅོས་ཐབས།

སྒྲ་དབྱངས་འཇུག་ཚུལ།